Valmix - Utilaje, Echipamente, Instalatii Industria Alimentara
Luni - Vineri: 7.00 - 16.00

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

HomePOLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică reglementează modul în care se prelucrează datele cu caracter personal colectate de la vizitatori prin site-ul www.valmix.ro (referite în cele ce urmează drept Site).

Operatorul datelor cu caracter personal este VALMIX STEEL S.R.L., cu sediul în București, str. Turnu Măgurele, nr. 13, bloc S2, scara 3, etajul 7, ap. 507, sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3310/2007, CUI: 21117683 (referit în continuare drept Societatea, operatorul, noi sau noastră).

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la următoarele date de contact: e-mail: office@valmix.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este, în principal, reglementată în Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) – textul oficial poate fi consultat pe https://eur-lex.europa.eu/.

Termenii folosiți în prezenta Politică au înțelesul definit în GDPR.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. SURSA DIN CARE PROVIN ACESTEA. OBLIGAȚIA FURNIZĂRII (după caz)

Conform Termenilor si Condițiilor este necesar să aveți minim 18 ani pentru a putea utiliza Site-ul. Prin urmare, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, prevăzute de GDPR si vă rugăm să nu ne transmiteți astfel de date nici prin formularul de contact și nici în orice alt mod.

Tipuri de date prelucrate:

 • date din comunicări, precum: formularul de contact Site, chat, sesizări/ plângeri, solicitări de suport, diverse cereri, comunicări transmise de vizitatori, recomandări primite de la vizitatori etc. Astfel de comunicări pot conține diverse date cu caracter personal, precum: nume, adresă, e-mail, telefon, date din mesaje, sau, în cazul în care suntem contactați în legătură cu anunțurile de recrutare sau pentru a vă angaja la noi, date de identificare, date de contact, date privind experiența, locul de muncă, actuali/ foști angajatori, date din CV, date din scrisori de recomandare, scrisori de interes, etc.

Primim aceste date atunci când ni se transmit mesaje prin formularul de contact de pe Site sau atunci când ni se adresează diverse cereri sau alte comunicări, în scris sau telefonic la oricare din datele noastre de contact.

Transmiterea datelor de identificare (nume) și a celor de contact (adresă e-mail, telefon) sunt necesare pentru a putea înregistra cererea, pentru a face verificările necesare, a răspunde comunicărilor (după caz), iar în unele cazuri, pentru a putea face identificarea persoanei. În lipsa acestora e posibil să nu putem răspunde corespunzător cererii. La formularul de contact, transmiterea numărului de telefon ne este necesară.

De asemenea, în funcție de tipul de comunicare, este posibil ca furnizarea anumitor date de către dvs. ar putea reprezenta chiar o obligație legală.

 • date privind dispozitivul folosit: tipul și numărul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferată de dispozitiv.

Aceste date sunt colectate de fiecare dată când accesați sau utilizați Site-ul.

 

 • date privind utilizarea și funcționarea Site-ului, precum: data și durata în care accesați Site-ul, tipul de browser folosit și informațiile aferente (cum ar fi setările browser-ului), opțiunile exprimate în Site, paginile vizualizate din Site și durata vizionării, site-urile sau serviciile unor terțe părți pe care le-ați utilizat înainte de a interacționa cu serviciile noastre.

Colectăm aceste date atunci când utilizați Site-ul, inclusiv prin cookie-uri sau alte mijloace similare.

 • cookie-uri și tehnologii similare: pe Site putem stoca și colecta informații prin cookie-uri și tehnologii similare.

Detalii cu privire la aceste tehnologii, la modul în care folosim aceste informații și cum puteți bloca sau șterge cookie-urile găsiți în Politica de Cookie-uri.

 

Actualizarea datelor

Este foarte important ca datele pe care le prelucrăm despre dvs. să fie exacte și corecte. Vă rugăm să ne informați dacă datele transmise s-au modificat sau conțin erori.

 

 1. SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Vom utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 • Suport clienți

Utilizăm datele cu caracter personal primite prin formularul de contact, colectate telefonic, primite la adresele de e-mail de contact sau prin orice alte forme de comunicări/ sesizări/ petiții, pentru vă asista în legătură cu aspectele pentru care ne contactați, asistență ce poate include, după caz:

 • analiza și soluționarea aspectelor formulate
 • transmiterea și investigarea aspectelor semnalate către/ de către persoanele responsabile
 • transmiterea unui răspuns la datele de contact furnizate
 • după caz, transmiterea ofertelor solicitate, efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract
 • monitorizarea și analizarea activității de suport clienți în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Ne întemeiem aceste prelucrări fie pe necesitatea de a face demersuri la cererea persoanei vizate de a încheia un contract, fie pe interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în cele mai bune condiții, oferind suport utilizatorilor, precum și de a dezvolta activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

În funcție de situația concretă, anumite prelucrări pot fi impuse de obligațiile care ne revin în temeiul legii, cum ar fi obligația de a răspunde cererilor ce privesc datele cu caracter personal.

Pentru datele care nu sunt strict necesare pentru a răspunde solicitării (cum ar fi numărul de telefon care este optional), ne întemeiem pe consimțământul dvs. exprimat la completarea datelor respective.

 • Siguranță și securitate

Utilizăm o parte din datele colectate pentru a asigura și menține securitatea și integritatea site-ului și a datelor de la vizitator. Astfel, utilizăm datele colectate privind, de exemplu, dispozitivul folosit sau alte informații pentru:

 • a preveni și depista fraude, furturi / pierderi / ștergeri de date, acces și/sau uz neautorizat, comportament inadecvat și altele asemenea asupra site-ului, dispozitivelor, sistemelor și rețelelor informatice, programelor software, bazelor de date, serverelor, e-mailurilor, și în general asupra bunurilor și mijloacelor utilizate de noi menține site-ului
 • a limita sau înlătura efectele acestora
 • a analiza, sintetiza și, după caz, raporta astfel de incidente autorităților competente.

În anumite cazuri, astfel de incidente pot duce la blocarea utilizării site-ului.

Ne întemeiem astfel de prelucrări, în principal, pe interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea comercială în cele mai bune condiții și de a proteja activitatea și interesele noastre comerciale, inclusiv cele derulate prin intermediul Site-ului, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

În funcție de situația concretă, ne putem întemeia prelucrarea datelor în acest scop, în măsura necesară, inclusiv pe interesul legitim al altor persoane, atunci când fraudele pot afecta datele altor părți, sau pe diverse obligații legale cum ar fi obligația de a raporta autorităților, furturi, fraude sau incidente de securitate sau de a lua alte măsuri de prevenire sau de detectare de fraude.

 

 • Analiza și îmbunătățirea serviciilor oferite

Ne dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare a Site-ului și serviciilor oferite prin intermediul acesteia. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații, în special în legătură cu modul în care vizitatorii folosesc Site-ul, în vederea analizării modului de funcționare a Site-ului, a îmbunătățirii acestuia.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura și dezvolta activitățile noastre comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

În cazul cookie-urilor și a mijloacelor similare utilizate pe Site-ul nostru, ne întemeiem prelucrarea pe consimțământul dvs. prealabil (mai puțin pentru cookie-urile care sunt strict necesare funcționării Site-ului). Detalii cu privire la modul în care vă puteți exprima consimțământul sau să blocați sau ștergeți cookie-urile găsiți în Politica de cookies.

Lipsa consimțământului poate determina ca experiența de utilizator să fie mai puțin plăcută.

 

 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale

Prelucrăm datele colectate, în măsura necesară, inclusiv pentru a respecta diverse cerințe legale ce ne sunt aplicabile care ne revin, obligații care pot include, după caz:

 • arhivarea documentelor aferente;
 • ținerea registrelor cerute de lege;
 • înregistrarea și arhivarea confirmărilor/ opțiunilor/ acordurilor exprimate de vizitatori;
 • furnizarea de date către autoritățile române la cerere sau atunci când legea o impune;
 • furnizarea de date către vizitatori, la cerere sau în cazurile stabilite de lege etc.

Ne întemeiem aceste prelucrări pe necesitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin.

 

 • Pentru derularea de proceduri legale

Putem prelucra, de asemenea, o serie de date, în funcție de situația concretă, pentru:

 • pentru a analiza și soluționa cereri, sesizări, plângeri, dispute cu privire la activitatea noastră sau modul de funcționare al Site-ului
 • pentru a ne apăra, conserva sau exercita drepturile, în toate fazele procedurale: pre-litigioasa, litigioasa (mediere, instanțe, arbitraj), de executare silită

Ne întemeiem aceste prelucrări, în principal, pe interesul nostru legitim de a ne proteja activitatea și interesele comerciale, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. În funcție de situația concretă, ne putem întemeia prelucrarea datelor în acest scop, în mod limitat și în măsura necesară, inclusiv pe interesul legitim al altor persoane sau pe interesul public.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe obligații legale, cum ar fi obligația de a pune la dispoziția autorităților judecătorești datele pe care aceasta le pot solicita.

 

 • DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII

Rețineți că pentru datele pe care le prelucrăm pe bază de INTERES LEGITIM (după cum este detaliat mai sus) aveți DREPTUL DE A VĂ OPUNE unor astfel de prelucrări din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Mai multe informații despre dreptul la opoziție găsiți în Secțiunea IX de mai jos, precum și în art. 21 din GDPR.

 

 1. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Prelucrăm următoarele tipuri de date în baza consimțământului dvs. prealabil:

 • Datele privind numărul de telefon, email din Formularul de contact, sau alte date care ne sunt necesare pentru a răspunde solicitărilor transmise catre noi
 • Datele transmise pentru recrutare la transmiterea acestora sau, (dacă doriți), în vederea păstrării CV-ului pentru o perioadă mai lungă de timp, în eventualitatea în care nu veți fi selectați pentru poziția pentru care ați aplicat (dacă este cazul), pentru a vă oferi oportunitatea de a fi avuți în vedere pentru poziții ulterioare

Rețineți că nu sunteți obligați să ne dați consimțământul pentru vreuna din aceste prelucrări. Puteți utiliza Site-ul și dacă nu sunteți de acord să vă prelucrăm vreuna din aceste date/ nu ne transmiteți aceste date.

Puteți exprima sau retrage, oricând, consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa office@valmix.ro, în care să ne informați că doriți să vă retrageți consimțământul pentru aceste prelucrări. Retragerea consimțământului nu trebuie justificată.

Vă rugăm să aveți însă în vedere că, datorită timpilor de procesare tehnică, uneori între momentul în care v-ați exprimat noua opțiune și momentul la care aceasta este complet implementată la nivel intern se poate înregistra un anumit interval de timp. De aceea nu putem exclude complet ca, într-un interval scurt  după ce v-ați retras consimțământul (care de principiu nu ar trebui să depășească câteva ore), să continuăm prelucrarea și să mai fiți contactat pe telefon. Depunem eforturi ca acest lucru să nu se întâmple.

Retragerea consimțământului înseamnă că nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimțământul. Este posibil însă ca în funcție de circumstanțe, să continuăm a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apăra drepturi în instanță, pentru a îndeplini anumite obligații legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsă legătură cu prelucrarea inițială.

În orice caz, rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate anterior în baza consimțământului exprimat, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.

 

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

 

 • Datele din comunicări

Datele din formularul de contact, chat, mesaje, cereri, solicitări sau orice alte adrese pe care ni le transmiți se păstrează până la soluționarea aspectelor ce fac subiectul acestora, iar ulterior pe termenul general de prescripție aplicabil (ca regulă 3 ani), iar dacă este cazul, pe întreaga durată necesară pentru soluționare a unor eventuale dispute sau controale aferente.

În cazul în care mesajele primite nu au nici un fel de conținut, datele sunt, ca regulă, șterse în termen de 2 luni de la primirea acestora, în măsura în care nu sunt necesare altor scopuri (de exemplu, pentru apărarea drepturilor noastre sau pentru a răspunde altor solicitări legate de acestea).

 • Datele colectate sau utilizate prin cookie-uri sau alte mijloace similare; date privind utilizarea și funcționarea Site-ului; date privind dispozitivul folosit
[de confirmat cu IT-ul ca datele privind utilizarea si functionarea site-ului si datele privind dispozitivul folosit se colecteaza numai prin cookies/ alte mijloace similar; daca nu – trebuie inclus separat mai jos care e termenul pe care aceste date se pastrează]-ROG CONFIRMARE

Aceste date se păstrează conform Politicii de cookies pe care vă rugăm să o consultați în acest sens.

 

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal menționate în prezenta Politică pot fi, în mod limitat, transmise către/ accesate de entități afiliate, furnizori de servicii, colaboratori ai Societății sau unor alte entități juridice independente, dar și unor autorități sau instituții publice, cum ar fi către:

 • colaboratori, furnizori de servicii sau alte entități cu care Societatea are încheiate diverse contracte de prestări servicii sau alte tipuri de contracte, ce vizează funcționarea corespunzătoare și/sau dezvoltarea activității noastre (ex. furnizori de servicii IT, HR, servicii e-mail și servere, marketing, analiza, optimizare și securizare web, logistică, asistență tehnică, servicii contabilitate și audit, furnizori de servicii de cercetare de piață, asigurători, curieri, etc). După caz, aceștia pot acționa în calitate de operator sau persoane împuternicite din partea noastră. În general, accesul acestor entități la datele cu caracter personal este restricționat sau limitat la minimul necesar pentru prestarea serviciilor respective.
 • avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi. Aceștia au, în general, obligația legală de a păstra confidențialitatea datelor.
 • autorități publice, persoane învestite cu putere publică, instituții publice, instanțe relevante, etc., din România sau din străinătate, în caz de control, la cererea acestora sau la inițiativa noastră, atunci când suntem obligați sau pentru a ne proteja drepturile și interesele legitime, în conformitate cu legislația aplicabilă. Și în acest caz, avem în vedere o limitare a datelor cu caracter personal ce se transmit la datele strict necesare pentru scopul respectiv.
 • eventuali cumpărători sau investitori în cazul în care se analizează, se intenționează, se negociază, se încheie sau se implementează diverse tipuri tranzacții/ operațiuni de vânzare fuziune, divizare, reorganizare, etc. a societății noastre. În general, datele furnizate sunt fie statistice fie anonimizate, iar acolo unde se impune transmiterea de date cu caracter personal aceste vor fi limitate la minimul necesar pentru scopul respectiv.
 • alte terțe persoane, în cazurile prevăzute sau permise de lege
 • în alte cazuri, cu informarea dvs. prealabilă.

Aveți în vedere că, în funcție de specificul și de modul de derulare al serviciilor/ activităților  prestate și de cerințele legale aferente, este posibil ca oricare din aceste entități/ persoane să transmită datele astfel obținute către autorități publice, contabili, avocați, instanțe de judecată, alte entități/ persoane etc. (de exemplu, fiecare poate avea un furnizor propriu de IT care poate avea acces limitat la date).

De asemenea, aveți în vedere că site-ul nostru web folosește cookie-uri și tehnologii similare. Pentru a vedea unde se transmit datele colectate prin acestea vă rugăm să accesați Politica de cookies.

 

 • TRANSFERUL DE DATE CĂTRE DESTINATARI DIN ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

La data prezentei Politici, Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal, sau datele terților primite de la dumneavoastră către entități sau persoane din afara Uniunii Europene sau organizații internaționale.

Vă informăm că serverele utilizate de Societate sunt localizate în Romania, stat care, fiind parte a Uniunii Europene, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal/ datele terților furnizate de dumneavoastră sunt prelucrate și în această țară.

Pentru funcționarea în condiții de siguranță și optime a Site-ului și a serviciilor furnizate prin intermediul acesteia, utilizăm o serie de servicii prestate de companii internaționale notorii care își au sediul principal de afaceri în Statele Unite ale Americii.

În luna august a anului 2016 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA. Potrivit acestei decizii, Statele Unite garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către organizații din Statele Unite în temeiul Scutului de confidențialitate UE-SUA, cu condiția ca respectivele entități să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu un set puternic de principii și garanții pentru protecția vieții private și a datelor cu caracter personal care sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană.

Textul Deciziei Comisiei poate fi consultat pe:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Pe site-ul US Department of Commerce (https://www.privacyshield.gov/welcome) este inclusă o Lista a companiilor care intră sub incidența  Scutului de Confidențialitate UE-SUA şi Elveţia-SUA.

Toate companiile având sediul în Statele Unite ale Americii de la care folosim servicii sunt incluse în această Listă, fiind astfel sub incidența Scutului de Confidențialitate UE-SUA.

Astfel folosim:

La data prezentei Politici, exceptând cele sus menționate, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene sau către  organizații internaționale. Colaboratorii, partenerii și, în general, persoanele și entitățile pe care îi contractăm direct și către care transmitem în mod nemijlocit date cu caracter personal sunt, ca regulă, persoane/ entități române sau din Uniunea Europeană. În orice caz, accesul acestora la date este în general extrem de limitat (la doar ceea ce este eventual necesar pentru prestarea serviciului respectiv).

Nu putem exclude însă că aceștia transmit sau prelucrează, în anumite situații, datele dumneavoastră în/ din alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu, dacă au serverele localizate la Microsoft). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Societatea va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități / persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogări exprese (ex. art. 49 din GDPR).

 

 

 • SECURITATEA DATELOR

Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor și a limita riscurile ce pot fi generate de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

În caz de încălcare a securității avem în vedere raportarea acestor incidente autorităților competente, și, după caz vă vom informa direct (prin e-mail, notificări în aplicație, sau prin alte mijloace disponibile).

 

 1. DREPTURILE DVS ÎN RELAȚIA CU OPERATORUL, PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Aveți următoarele drepturi principale, pe care puteți exercita, în condițiile stabilite de lege (aceste drepturi sunt stabilite la art. 12-22 din GPDR):

 • dreptul de acces la date (art. 15 din GDPR): aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri (menționat la art. 22 (1) și (4) din GDPR), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În acest caz, dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
 • în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer (în temeiul art. 46 din GDPR).

Fără a aduce atingere drepturilor si libertăților altora, aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

 • dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din GDPR): aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc; în funcție de scopurile în care sunt prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Noi trebuie să comunicăm fiecărui destinatar căruia i-am divulgat datele cu caracter personal orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dacă solicitați acest lucru, vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din GDPR): aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi avem obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin (1) din GDPR – adică din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când de exemplu prelucrarea se face pe temei de interes legitim (detalii găsiți și mai jos) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
 • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin (2) din GDPR – adică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct (dacă e cazul);
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil (menționate la art. 8 alin (1) din GDPR).

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați la ștergerea acestora, trebuie ca, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, să luăm măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Rețineți că, în anumite cazuri permise expres de lege (în art. 17 alin. (3) din GDPR), s-ar putea să nu ștergem datele (de exemplu dacă trebuie să le păstrăm pentru a respecta o obligație legală).

De asemenea, noi trebuie să comunicăm fiecărui destinatar căruia i-am divulgat datele cu caracter personal orice ștergere a datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dacă solicitați acest lucru, vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor (art. 18 din GDPR): aveți dreptul de obține de la noi restricționarea prelucrării datelor dvs. în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 • dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă dvs ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR (adică din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când de exemplu prelucrarea se face pe temei de interes legitim) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

Noi trebuie să comunicăm fiecărui destinatar căruia i-am divulgat datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dacă solicitați acest lucru, vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 • dreptul de a vă opune prelucrării (art. 21 din GDPR): aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) din GDPR (adică atunci când prelucrarea este efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul) sau lit. (f) (adică atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În acest caz, nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc efectuate în scop de marketing direct (dacă e cazul), inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În acest caz, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

 

 1. CUM PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE DVS.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau pentru a ne adresa orice întrebare sau nelămurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:

 • Adresa: Șoseaua Olteniței, 202, Popești-Leordeni, Județul Ilfov, Incinta la Viscofil
 • E-mail: office@valmix.ro

Aveți în vedere că transmiterea acestor solicitări implică o prelucrare suplimentară a datelor dvs.

Pentru a răspunde solicitărilor transmise, putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Avem convingerea că nu veți exercita aceste drepturi în mod nerezonabil, excesiv sau abuziv.

 

 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În cazul în care considerți că nu respectăm legislația privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor.

În România aceasta este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

La data prezentei, ANSPDCP are următoarele date de contact:

Sediul:  Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Sector 1, cod poștal 010336, România

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fax:      +40.318.059.602

Website:   www.dataprotection.ro

Call Now Button